ANBI PUBLICATIE

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI de onderstaande gegevens publiceren op een internetsite.

Datum van deze publicatie: 17 december 2013

DE NAAM VAN DE INSTELLING

Stichting Serve The City Haarlem.

RSIN-NUMMER

8521 57 277.

DOELSTELLING VAN DE ANBI

Het creëren van saamhorigheid en eenheid in de samenleving, meer specifiek die in de stad Haarlem en omgeving, door onder meer het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en het steunen en helpen van de minderbedeelden en de sociaal zwakkeren in de samenleving, op welke wijze dan ook.

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN

Twee maal per jaar een vrijwilligersdag organiseren, waarbij wij hulpbehoevende instanties/personen en vrijwilligers bij elkaar brengen.

BELONINGSBELEID

Conform artikel 6 lid 5 van onze statuten betreft het bestuurslidmaatschap van onze stichting een onbezoldigde functie.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN en FINANCIËLE VERANTWOORDING

Het jaarverslag over 2012 (gebroken boekjaar) en 2013 bevat het financiële overzicht en de uitgevoerde projecten. Dit verslag is hier te vinden.

Het jaarverslag over 2014 bevat het financiële overzicht en de uitgevoerde projecten. Dit verslag is hier te vinden.

Het jaarverslag over 2015 bevat het financiële overzicht en de uitgevoerde projecten. Dit verslag is hier te vinden.

Het jaarverslag over 2016 bevat het financiële overzicht en de uitgevoerde projecten. Dit verslag is hier te vinden.

Het jaarverslag over 2017 bevat het financiële overzicht en de uitgevoerde projecten. Dit verslag is hier te vinden.

Het jaarverslag over 2018 bevat het financiële overzicht en de uitgevoerde projecten. Dit verslag is hier te vinden.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close