Hoe gaan we op een goede manier met elkaar om?

Bij Serve the City Haarlem willen we op een goede manier met elkaar omgaan. Het gaat dan om de relatie tussen vrijwilligers en deelnemers van de projecten en om de relatie van vrijwilligers onderling. Met elkaar maken we afspraken over hoe we op een plezierige manier met elkaar omgaan. Dit betekent ook dat we duidelijk zijn over wat niet plezierig en dus ongewenst gedrag is. Daarom hebben we omgangsregels opgesteld waarvan we verwachten dat vrijwilligers zich eraan houden.

Omgangsregels
Iedereen die als vrijwilliger meewerkt met projecten van stichting Serve the City Haarlem onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de stichting en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn vermeld. Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet voelen. Dit kan alleen als we ieder in zijn waarde laten en elkaar met respect behandelen. Elke vorm van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende,
racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, vinden we ontoelaatbaar.

Wij vragen van alle bestuursleden, kernteamleden, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de projecten en het werk van Serve the City Haarlem, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat alles wat  niet genoemd wordt, toelaatbaar zou zijn.

Het bestuur van Serve the City Haarlem heeft de volgende omgangsregels opgesteld:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen bij de stichting telt mee.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur van Serve the City Haarlem.

Deze omgangsregels zijn vastgesteld door het bestuur van stichting Serve the City Haarlem op maandag 11 januari 2016.

Meldprotocol seksueel misbruik ongewenst gedrag
Het protocol ‘Seksueel misbruik/ongewenst gedrag’ beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Dit protocol vind je hier.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close