Introductie

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) actief geworden voor elke organisatie die gegevens opslaat over EU-burgers. Ook Serve the City moet aan deze wetgeving voldoen. Hieronder vind je informatie over hoe wij dit inhoud geven.

Informatie die Serve the City verzameld, wordt gebruikt om:

 • Te reageren op informatieaanvragen
 • Informatie te verspreiden, zoals nieuwsbrieven of details over een project
 • Contact te onderhouden met vrijwilligers en projectorganisatorische afspraken te maken
 • Donaties te verwerken
 • Vrijwilligersinformatie met contactinformatie bij te houden
 • Betrokkenen te kunnen informeren over ons werk, projectdagen, activiteiten, updates
 • Data-analyse uit te voeren ter verbetering van onze activiteiten of het voorkomen van misbruik van gegevens
 • Indien nodig (1) te voldoen aan geldende wetgeving; (2) te voldoen aan de wettelijke processen; (3) te reageren op eisen van autoriteiten; (4) te voldoen aan onze termen en condities; (5) onze bedrijfsvoering te beschermen; (6) onze rechten, privacy, veiligheid te beschermen en die van derden; en (7) enige mogelijke claim te weerstaan

Het is de verplichting van Serve the City dat verstrekte informatie wordt behandeld in lijn met de AVG-wetgeving. Dit betekent dat het:

 • Eerlijk en volgens de wet verwerkt wordt
 • Wordt gebruikt voor beperkte termijn en alleen tot het doel waartoe verstrekt
 • Adequaat, relevant en niet buiten het verstrekte doel wordt gebruikt
 • Accuraat wordt geadministreerd en waar nodig up-to-date wordt gehouden
 • Niet langer bewaard wordt dan noodzakelijk
 • Wordt gewaarborgd door de databeheerder die maatregelen neemt om ongeautoriseerd gebruik of verlies van persoonlijke gegevens te voorkomen
 • Niet wordt doorgegeven aan enige partij buiten Serve the City zonder adequate protectie, en alleen indien noodzakelijk voor uitvoering van projecten

In toevoeging hierop verzekert Serve the City dat:

 • Er een Data Protection Officer is aangesteld die de wetgeving borgt
 • Iedereen die met persoonlijke data werkt zich van de wetgeving bewust is en hieraan moet voldoen
 • Iedereen die met persoonlijke data werkt getraind is om dit te doen
 • Iedereen die met persoonlijke data werkt op behoorlijke wijze onder toezicht staat
 • Iedereen die gegevens gebruikt voor statistische doeleinden weet hoe ermee om te gaan
 • Wij op een nette wijze omgaan met aanvragen omtrent informatie
 • Er duidelijk wordt omschreven hoe de organisatie omgaat met persoonlijke informatie
 • Er op regelmatige basis wordt gecontroleerd hoe  persoonlijke data worden geadministreerd en gebruikt
 • Processen en tools regelmatig worden geëvalueerd in relatie tot dataveiligheid

Ons databeleid zal, indien nodig, worden bijgewerkt om gegevensbeheer, beveiliging en controle op juiste wijze weer te geven. Wettelijke wijzigingen van de AVG zullen hierin verwerkt worden.

Website statistiek

Serve the City gebruikt Google Analytics om websitebezoek bij te houden. Informatie over locatie en leeftijd van de bezoeker kan voor enige tijd zijn opgeslagen op de server van Google Analytics en  zal automatisch na uiterlijk 14 maanden worden verwijderd. Google Analytics volgt de AVG-uitgangspunten zoals hier verwoord. In geen geval worden data gedeeld met derden.

Nieuwsbrief

We gebruiken MailChimp als nieuwsbriefplatform. Door inschrijving op onze nieuwsbrief geef je toestemming dat jouw naam en e-mailadres worden gebruikt door MailChimp als beschreven in hun Privacy Policy en Terms. In geen geval worden data gedeeld met derden.

Opslag van informatie

We gebruiken het Microsoft Office 365-platform voor onze administratie en bedrijfsvoering. Door inschrijving voor projecten sta je toe dat de door jou verstrekte informatie wordt opgeslagen op dit platform, zodat wij in staat zijn om de projectdagen op een ordentelijke manier te organiseren. Ook gebruiken we Trello.
Toegang tot O365 en Trello is uitsluitend voorbehouden aan Serve the City Haarlem kernteammedewerkers.
Serve the City Haarlem bewaart de volgende vrijwilligersdata:

 • Voornaam, achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voorkeurstaal voor communicatie: NL/ENG

Mail ons op info@stchaarlem.nl voor enig verzoek omtrent de door jou verstekte data.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close